Team

Paul Benijts

In familierecht zijn betrokkenheid, psychologisch inzicht en een luisterend oor noodzakelijk. Maar een nuchtere, strikt juridische kijk op het dossier is dat minstens evenzeer. Want wie zich als advocaat louter laat leiden door medeleven of een onrechtvaardigheidsgevoel, wordt zèlf betrokken partij en bewijst zijn cliënt geen goede dienst.
Paul Benijts

Paul Benijts is advocaat sinds 1970.

Hij richtte het advocatenkantoor op in 1974 in Herentals, op de locatie waar het tot op heden nog steeds gevestigd is. Dankzij zijn decennialange ervaring in de advocatuur en zijn niet aflatende gedrevenheid is hij ook vandaag nog het boegbeeld van het kantoor.

Paul Benijts heeft door de jaren heen een sterke reputatie opgebouwd op het vlak van familierecht.

Historiek

 • Behaalde het diploma van Doctor in de Rechten en Licentiaat in het Notariaat in 1970 aan de KU Leuven.
 • Notariële stage Antwerpen, kandidaat-notaris.
 • Sinds 1975 advocaat aan de balie van Turnhout.

Domeinen

 • echtscheidingen
 • vereffening-verdeling van het huwelijksvermogen
 • vereffening-verdeling van nalatenschappen
 • arbeidsrecht
 • huur
 • jeugdrecht
 • verkeersrecht
 • verzekeringsrecht

Paul Benijts

 

Kristof Benijts

Als ervaren advocaten weten wij bij Benijts Somers hoe recht in de praktijk wordt toegepast en hoe rechtbanken denken over bepaalde zaken. Wij beschikken over de cruciale ervaring om een dossier te kunnen inschatten en een cliënt een juist advies te kunnen geven: precies deze ervaring maakt dat wij de kansen op slagen van uw dossier kunnen inschatten: om terughoudend te zijn wanneer de slaagkansen klein zijn, om vol door te gaan wanneer de slaagkansen groot zijn.
Kristof Benijts

Kristof Benijts is advocaat sinds 2002.

Hij sloot zich begin 2007 aan bij het kantoor van zijn vader Paul Benijts en is sindsdien ingeschreven aan de Balie van Turnhout.

Kristof is als advocaat actief in hoofzakelijk het ondernemingsrecht en bouwrecht.

Hij is tevens als curator verbonden aan de Rechtbank van Koophandel Antwerpen afdeling Turnhout.

Historiek

 • Behaalde het diploma van Licentiaat in de Rechten in 2002 aan de KU Leuven.
 • Specialisatie vennootschapsrecht aan de KU Brussel in 2003.
 • Specialisatie sportrecht aan de VU Brussel in 2003.
 • Advocaat aan de balie van Brussel van 2003 tot januari 2007.
 • Sinds januari 2007 advocaat aan de balie van Turnhout.
 • Curator sinds april 2012.

Domeinen

 • ondernemingsrecht
 • aannemingsrecht
 • faillissementsrecht
 • sportrecht
 • verkeersrecht

Kristof Benijts

 

Philip Somers

Een advocaat die tegenover een nieuwe cliënt beweert élke zaak te kunnen winnen, is als een dokter die beweert élke ziekte te kunnen genezen. Het is kinderlijke grootspraak. Maar het omgekeerde geldt ook: een advocaat die alleen eenvoudige zaken aanneemt, is als een dokter die alleen verkoudheden geneest. Zijn slaagkans is 100 % maar hij biedt geen enkele meerwaarde. De meerwaarde van een goede advocaat is déze : oprechtheid in het advies en in de moeilijkheid de mogelijkheid zoeken.
Philip Somers

Philip Somers is advocaat sinds 1991.

Tot begin 2016 had hij zijn eigen praktijk in Herentals.

Begin 2016 fusioneerde zijn kantoor met het kantoor Benijts.

Philip is als advocaat in hoofdzaak actief in het ondernemingsrecht.

Hij is als curator verbonden aan de Rechtbank van Koophandel van Antwerpen afdeling Turnhout.

Historiek

 • Afgestudeerd aan de KU Leuven in 1991
 • Erasmus-studie in 1991 in Italië aan de Università degli studi di Ferrara
 • Bijzondere licentie Droit maritime et aérien aan de Université Libre de Bruxelles in 1992
 • Talenkennis : Nederlands, Frans, Engels, Italiaans en Duits
 • Advocaat aan de balie van Turnhout sinds 1991
 • Curator
 • Plaatsvervangend Vrederechter in het Vredegerecht van het kanton Herentals

Domeinen

 • ondernemingsrecht
 • faillissementsrecht
 • strafrecht
 • verkeersrecht
 • contracten- en verbintenissenrecht
 • verzekeringsrecht
 • huurrecht

Philip Somers

 

Dirk Heylen

Hetgeen telt, is het belang van de cliënt. Ik streef een minnelijke oplossing na waar dat mogelijk is, en voer een procedure als dat wenselijk is. Het voordeel van al jarenlang advocaat te zijn, is dat ik mijn ervaring in de rechtbanken kan gebruiken om zaken op te lossen buiten de rechtbanken.
Dirk Heylen

Dirk Heylen is advocaat sinds 1994.

Hij was van 2005-2021 vennoot bij het advocatenkantoor Mploy, tot hij begin 2021 het kantoor Benijts-Somers vervoegde.

Dirk is als advocaat in hoofdzaak actief in het sociale recht.

Hij is sedert 2001 docent arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht aan de Artesis Plantijn Hogeschool te Antwerpen in de opleiding bachelor 'Bedrijfsmanagement - afstudeerrichting Rechtspraktijk', leertraject 'sociaal-juridisch, 3e bachelor'. Hij is eveneens docent individueel arbeidsrecht aan Thomas More te Geel. Hij is geregeld spreker op seminaries.

Hij is lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht - Antwerpen.

Historiek

 • Afgestudeerd met onderscheiding aan de UAntwerpen in 1993
 • aanvullende studie van de Maritieme Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen in 1994, met onderscheiding
 • advocaat aan de balie van Turnhout sinds 1994
 • docent arbeidsrecht-sociale zekerheidsrecht sinds 2001

Domeinen

 • arbeidrecht
 • socialezekerheidsrecht

Dirk Heylen

 

Ward Van Uytsel

Ik geloof dat er in veel gevallen betere oplossingen bestaan dan dure en tijdrovende procedures. Als advocaat dienen we in eerste instantie te kijken we of een minnelijke regeling mogelijk is, en dit vanuit een bemiddelingsgerichte aanpak met aandacht voor zowel het juridische als menselijke verhaal. Is een minnelijke oplossing niet mogelijk, bekijken we wat een gerechtelijke procedure kan opleveren. De kosten-batenanalyse gebeurt steeds transparant en op basis van fairness. De focus ligt op een persoonlijke benadering met hoogstaand kwalitatief juridisch advies. De voorbije 10 jaar heb ik een grondige kennis opgebouwd in het familierecht, familiaal vermogensrecht (huwelijksrecht, erfrecht, rechten van samenwoners) en burgerlijk recht (contracten, koop, huur, onroerend goed en aansprakelijkheid). Naast advocaat ben ik ook erkend bemiddelaar in familiezaken, en bemiddel ik in het Nederlands, Frans, Engels, Spaans en Portuguees. Die gecombineerde ervaring laat toe om samen met u de beste strategie te bepalen: een advies, het geschil buiten de rechtbank trachten op te lossen (door bemiddeling of onderhandeling), of een gerechtelijke procedure inleiden.
Ward Van Uytsel

Mr. Ward Van Uytsel is afkomstig uit Herselt.

Hij is advocaat sinds 2008.

Hij behaalde in 2008 het diploma licentiaat in de rechten aan de KULeuven (onderscheiding) samen met het diploma ‘Comparative law’ aan de University of Turku (Finland). Datzelfde jaar verbond hij zich aan de balie van Turnhout (nu 'provincie Antwerpen').

Tussen 2012 en 2015 deed hij in het kader van ontwikkelingssamenwerking in Latijns-Amerika en Zuidoost-Azië ervaring op binnen internationale adoptie en Engelstalig onderwijs.

In 2015 begon hij aan een opleiding wijsbegeerte en moraalwetenschappen aan de VUB, en behaalde zijn masterdiploma in 2018 (grootste onderscheiding). Zijn scriptie droeg de titel: 'het tijdsbegrip bij Henri Bergson - een onderzoek naar de durée'.

In 2020 haalde hij een master SLO (Specifieke Lerarenopleiding) aan de UGent (met onderscheiding).

Ward is bestuurslid-jurist in het interdisciplinair team van vzw FIAC Horizon (een interlandelijke adoptiedienst die bemiddelt voor de plaatsing van buitenlandse adoptiekinderen).

Domeinen

 • Familierecht en familiaal vermogensrecht
 • erfrecht
 • burgerlijk recht
 • verbintenissen- en contractrecht
 • bemiddeling
 • verkeersrecht

Ward Van Uytsel

 

Lukas De Smet

Advocatuur is een passie. Je moet als advocaat in staat zijn je te "smijten" voor je cliënten, doch niet door hen blind te volgen. Een goede advocaat moet mijn inziens trouw blijven aan een aantal grondprincipes:
 • hij moet in staat te zijn aandachtig te luisteren naar de noden en verzuchtingen van zijn cliënt om vervolgens een gedetailleerd advies op maat te geven.
 • zijn mantra moet zijn: "Eerst bemiddelen en procederen wanneer nodig".
 • Hij heeft een sterk analytisch denkvermogen en kan dit koppelen aan de nodige dosis empathie.
 • Belangrijk is dat hij steeds de meest kosten-baten efficiënte oplossing voor ogen heeft. Dit betekent dus soms ook een negatief advies durven geven als dit in het belang van de cliënt is.
 • Een advocaat dient een baken te zijn waarop zijn cliënt kan vertrouwen in woelige tijden en in een steeds complexer wordende wereld. Om die reden moet hij zelf mentaal sterk staan.
Een goede advocaat biedt zijn cliënt bovenal gemoedsrust, maar hij mag nooit de pretentie hebben te beweren dat hij hier steeds in zal slagen.
Lukas De Smet

Lukas De Smet is afkomstig van Herentals.

Hij is advocaat sinds 2010.

Hij studeerde rechten aan de KU LEUVEN waar hij in 2009 zijn master diploma rechten behaalde. Het jaar daarop behaalde hij aan diezelfde KU Leuven een master na master notariaat/vermogensbeheer.

Hij begon zijn stage in 2010 bij LOVIUS advocaten te Leuven waar hij werd ingeschakeld in de secties familie-en familiaal vermogensrecht en ondernemingsrecht. Hij heeft er gedurende 8 jaar als medewerker gewerkt aan dossiers vereffening-verdeling na echtscheiding of na openvallen van de nalatenschap. Verder stond hij de curatoren bij in diverse faillissementsdossiers en behandelde gedurende jaren de dossiers van enkele sociale verhuurkantoren uit Vlaams Brabant.

Hij heeft doorheen de jaren tevens een passie ontwikkeld voor het verkeersrecht en het strafrecht. Zo had hij het voorrecht om net voor de hervorming van de wetgever enkele Assisenprocessen te pleiten.

Lukas heeft zich in september 2018 aangesloten bij het kantoor BENIJTS-SOMERS.

Historiek

 • Master in de rechten 2009 KU Leuven (major privaat, minor economisch recht)
 • Master na master notariaat/vermogensbeheer 2010 KU Leuven
 • Advocaat aan de balie van Leuven van 2010
 • ILT-cursus Frans voor juristen 2015
 • Talenkennis: Nederlands (moedertaal), Frans en Engels zeer goed, Duits gemiddeld.
 • Advocaat aan de balie van Antwerpen vanaf oktober 2018

Domeinen

 • Familie-en familiaal vermogensrecht
 • Erfrecht
 • Vennootschapsrecht en ondernemingsrecht in de ruimste zin van het woord
 • Huurrecht
 • Verbintenissen-en contractenrecht
 • Verkeersrecht
 • Strafrecht
 • verzekeringsrecht

Lukas De Smet

 

Secretariaat

Nicole Vranckx

Nicole is sinds 2011 verbonden aan het kantoor als administratief medewerkster.

Inneke De Backer

Inneke is sinds 2012 verbonden aan het kantoor als administratief medewerkster.

Cindy Balemans

Cindy is sinds 2018 verbonden aan het kantoor als administratief medewerkster.